Odricanje od odgovornosti

"144 Tarot" nudi sadržaj isključivo zabavnog karaktera, prema tome sva tarot čitanja sa ovog kanala i od ovog tarot tumača spadaju pod zabavu. Tumačenja su afirmativna, podložna tumačenju i ne bi ih trebalo smatrati apsolutnim. Tarot čitanja nikada nisu 100% tačna, pa im se ne bi trebalo verovati. Ne postoji garancija za ostvarenje tarot-tumačenja. Ona ne zamenjuju profesionalno pravno, medicinsko i poslovno mišljenje, i savete ni u jednoj prilici, bez obzira na to koliko ste uvereni da je čitanje tačno i da se tarot čitaču može verovati. Ukoliko imate ozbiljnih poteškoća u bilo kom od navedenih područja; zdravlju, mentalnom zdravlju, zakonitostima i poslovnim problemima, potrebno je da se konsultujete sa onima koji su profesionalno kvalifikovani kako biste primenili odgovarajući tretman ili savet. Čitanje tarota, bilo holističko ili psihološko, u datim okolnostima možda neće biti dovoljno. Ne preuzimam nikakvu zakonsku odgovornost za bilo kakvu štetu i navodnu štetu, gubitke ili druge direktne ili indirektne posledice bilo kojih odluka/radnji klijenata, nakon mojih tarot tumačenja ili zasnovane na njima. Svako od nas utiče na svoju sudbinu i snosi odgovornost za svoje izbore i postupke. Izražavanje pri čitanjima je figurativno. Digitalni proizvod ne prodaje se i nije na prodaju. Zabranjena je svaka neovlašćena distribucija i reprodukcija sadržaja sa kanala "144 Tarot", kao i audio i video formata koje dobijate naručivanjem ličnih tarot tumačenja, i korišćenje u bilo koje druge svrhe.